loading

OPEL KREDYT 4X25%


W skrócie:

Przed odbiorem samochodu wpłacasz 25% ceny pojazdu, następnie - co roku - po 1/3 kwoty pozostałego kapitału!
 

 • Okres kredytowania: 36 miesięcy

 • Udział własny klienta wynosi: 25% wartości pojazdu

 • Prowizja bankowa: 9,0%

 • Oprocentowanie kredytu: 0%

 • Obligatoryjne ubezpieczenie: Ochrona Prawna lub Life - składka w wysokości: 8,0%*

 

OPEL KREDYT 3X33%


W skrócie:

Przed odbiorem samochodu wpłacasz 34% ceny pojazdu, następnie - co roku - po 50% kwoty pozostałego kapitału!
 

 • Okres kredytowania: 24 miesiące

 • Udział własny klienta wynosi: 34% wartości pojazdu

 • Prowizja bankowa: 5,0%

 • Oprocentowanie kredytu: 0%

 • Obligatoryjne ubezpieczenie: Ochrona Prawna lub Life - składka w wysokości: 6,0%*

 

OPEL KREDYT 50/50


W skrócie:

Przed odbiorem samochodu wpłacasz 50% ceny pojazdu, a po roku pozostałą część kapitału!
 

 • Okres kredytowania: 12 miesięcy

 • Spłata: jednorazowa na koniec okresu kredytowania

 • Udział własny klienta wynosi: 50% wartości pojazdu

 • Prowizja bankowa: 5,0%

 • Oprocentowanie kredytu: 0%

 • Obligatoryjne ubezpieczenie: Ochrona Prawna lub Life - składka w wysokości: 3,0%*

 

* zamiast ubezpieczenia istnieje możliwość pobrania prowizji w tej samej wysokości.
promo 
Do góry